Covid-19

Behandelprotocollen
 VERPLICHT EIGEN MONDMASKER TE DRAGEN IN HET SALON
 1. Algemene bepalingen
   

  1. Onder geen geval geven klant en styliste elkaar een hand of een andere vorm van fysieke begroeting.

  2. Als de styliste niet bezig is met de behandeling, bewaren styliste en klant ten allen tijde 1m50 afstand in het salon, tenzij er een preventiescherm tussenbeide staat.

  3. Wanneer je je niet goed voelt en of ziektesymptomen vertoont, blijf dan THUIS en verzet de afspraak naar een later tijdstip. Dit geldt zowel voor de styliste als de klant.
    

 2. Voor de afspraak/voorbereiding van de behandeling 
   

  1. Er wordt uitsluitend gewerkt op afspraak en plannen voldoende tijd tussen je behandelingen (15’). 

  2. Er wordt altijd één op één gewerkt. Duo-behandelingen zijn niet toegestaan. 

  3. Wij vragen klanten met klachten thuis te blijven (hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, met of zonder koorts). 
   Let op; klanten met hooikoorts kunnen dezelfde klachten ervaren maar mogen toch behandeld worden. Bij twijfel, hebben wij het recht te weigeren de behandeling uit te voeren en sturen we de klant naar huis. 

  4. Wij vragen u om precies op tijd te komen, zodat bijna niemand niet hoeft te wachten in de wachtruimte. 

  5. Indien mogelijk wacht u buiten of in de auto en zullen wij u melden wanneer u binnen kan komen.

  6. Er wordt gezorgd voor voldoende en regelmatige verluchting van de praktijkruimten, door natuurlijke verluchting. 


  7. Wij vragen om niet samen binnen te komen met een andere klant of als een klant de zaak verlaat.

  8. Regelmatige reiniging en desinfectering van deurklinken, leuningen, handvaten van kasten en schuiven, kranen van wastafels, bedieningsknoppen van toestellen en machines, ... 

  9. Indien u deuren moet openen, open ze met de elleboog indien mogelijk. 

  10. Smartphones zijn tijdens de behandeling niet toegestaan.
    

 3. Klanten ontvangen 
   

  1. Onze inrichting is gereorganiseerd om zo optimaal mogelijk de protocollen te kunnen toepassen. Zoals plexi scherm tussen klant en styliste alsook bij het onthaal.

  2. Geen gebruik van begroetingen die contact inhouden: er zijn voldoende alternatieven voor een handdruk of kus.

  3. De regels worden geafficheerd, wij vragen u de instructies nauwgezet te volgen.

  4. Wij stellen middelen ter beschikking om handen te wassen en te drogen en/of te ontsmetten.

  5. Elke klant wordt gevraagd om voor de start en na de behandeling de handen te ontsmetten.

  6. Om de behandling zo veel mogelijkt e beperken bieden wij geen koffie of andere dranken aan.
    

 4. Wachtruimtes 
   

  1. Probeer te vermijden dat u in een wachtruimte moet plaatsvinden. 

  2. We laten de deuren zoveel mogelijk openstaan om veelvuldig aanraken te vermijden. 

  3. We proeren er voor te zorgen dat  social distancing te allen tijde kan gegarandeerd worden. 
    

 5. Reinigen ruimtes (ontvangst-, werk- en toiletruimte)
   

  1. We reinigen na elk bezoek de cabine en alle oppervlakten waar contact mee is / kan zijn geweest. Dus bijv. ook de buitenkant van flesjes en tubes, en armleuningen van de stoel. 

  2. We reinigen wachtruimte, balie en betaalautomaat. 

  3. We reinigen toilet na elk gebruik. 
    

 6. Tijdens de behandeling 
   

  1. U zal plaatsnemen in de behandelstoel;  wij nemen voldoende afstand als u zich (indien nodig) klaarmaakt/ uitkleedt voor de behandeling of wachten buiten de cabine. 

  2. U wordt gevraagd de handen te ontsmetten voor de start van de behandeling, en na iedere behandelstap je opnieuw. Ook als je handschoenen draagt. Ook wij zullen dit doen.

  3. Wij gebruiken persoonlijk beschermingsmiddelen; handschoenen, gelaatsscherm, mondmasker en wegwerpschort.

  4. Raak tijdens de eigen behandeling je eigen gezicht of andere voorwerken niet aan. 
    

 7. Einde behandeling 
   

  1. Wij vragen wederom eerst de handen wassen of de handen desinfecteren. 

  2. Er kan enkel betaald worden via betaalterminal of vooraf online (bij voorkeur). 

  3. Wij desinfecteren de betaalterminal na elk gebruik. 
    

 8. Na de behandeling 
   

  1. Verluchting en ontsmeting van de ruimte. 

  2. Ontsmeting van  elk instrument/oppervalk dat in contact is geweest met de klant.